Temafloor 5000M

M1-certificeret epoxyharpiksafretningslag uden opløsningsmiddel. Afretningslaget fremstilles ved at tilføje sand til Temafloor 500M-epoxyblandingen.

M1
  • M1-certificeret
  • Selvnivellerende epoxyafretningslag
  • Det bredeste farveudvalg på markedet

Glans

  • Højglans

Beskrivelse

M1-certificeret epoxyharpiksafretningslag uden opløsningsmiddel. Afretningslaget fremstilles ved at tilføje sand til Temafloor 500M-epoxyblandingen.


Egenskaber

• Uovertruffen modstandsdygtighed over for slid. • Modstår vand, olie, fedt, kemikalier og fortyndede opløsninger af ikke-oxiderende syrer samt alkali- og saltopløsninger. Modstår kun kortvarige stænk af oxiderende syrer og blegende kemikalier. Der findes en separat tabel over kemisk modstand. • Modstår +70 ºC tør varme og +60 ºC varmt vand. Modstår ikke pludselige, kraftige eller gentagne temperaturændringer. • Selvnivellerende. Kan bruges til gulve med en maks. hældning på 5 %.


Anbefalet anvendelse

• Til nye og gamle betongulve i parkeringshuse, garager, erhvervslokaler, indkøbscentre, restauranter og caféer. Også egnet til gulve, der udsættes for kraftig mekanisk og kemisk belastning, i industrianlæg, lagerbygninger og værksteder, f.eks. procesanlæg eller papirmaskiner, gangarealer og andre gulve, der udsættes for høje punktbelastninger.


Rækkeevne

Til et fladt underlag: 1 mm lag: 1 liter brugsklart afretningslag/m². 1,7 mm lag: 1,7 liter brugsklart afretningslag/m². Praktisk rækkeevne afhænger af underlagets jævnhed.


Fortynder

Opløsningsmiddelfri


Påføringsforhold

Betonens relative fugtighed bør ikke overstige 97 %. Det resterende fugtindhold bør ikke overstige 4 vægt-%. Temperaturen på den omgivende luft, overfladen eller overfladebehandlingen bør ikke falde til under +15 ºC under påføring eller tørring. Den relative luftfugtighed bør ikke overstige 80 %.


Forberedelse af overflade

Fjern altid al fedt, olie og andre urenheder med egnet rengøringsmiddel før slibning. Fjern cementslam eller gamle afskallede malingslag ved maskinslibning, fræsning eller sandblæsning med vakuum. Vælg den metode, der er bedst egnet til lokalerne. Rengør huller ved at fjerne alt løst eller skørt materiale. Åbn revner med f.eks. et slibeværktøj. Efter mekanisk forbehandling fjernes alt løst materiale og støv forsigtigt med en støvsuger. Underlaget skal have en trækstyrke på over 1,5 MPa. Ved påføring på cementholdigt nivellerende afretningslag: Kontroller kompatibiliteten med producenten af det nivellerende afretningslag.


Påføring

Påføring:

Justerbar stålspartel efterfulgt af pigrulle.


Rengøring af arbejdsredskaber

Thinner 006 1029 eller 006 1031.


VOC

VOC 2004/42/EF (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor 5000M: maks. VOC < 500 g/l


M1-certificeret

Temafloor 5000M fremstilles ved at tilsætte sand til M1-certificeret Temafloor 500M-epoxyblanding.

Product usp1prof_img
General store

Selvnivellerende epoxyafretningslag

Temafloor 5000M er selvnivellerende og modstår desuden kraftig mekanisk og kemisk belastning i industri- og lagerfaciliteter.

Product usp2prof_img
Paper factory floor

Det bredeste farveudvalg på markedet

Temafloor 5000M fås i et bredt udvalg af farver og har en fremragende slidstyrke.

Product usp3prof_img
Finish in multiple shades
Danish
er blevet tilføjet
er fjernet
dk