Energy and telecommunication infrastructure

Tikkurila tilbyder en lang række malingssystemer og belægninger til udendørs, indendørs og nedsænkede stålkonstruktioner samt til anvendelse under forskellige betingelser – fra normale til hårdføre, fra kulde til varme og forskellige kemiske belastninger.

Energy and telecommunication infrastructure

Tikkurila er involveret i mange projekter inden for energisektoren (atom, affald, vandkraftværker, diesel, gaskraftværker, minedrift, varmevekslere, gasrør, transformere, master osv.).
De fleste af belægningssystemerne fra Tikkurila opfylder kravene i ISO 12944. 

er blevet tilføjet
er fjernet
dk