Metal Primer WB

Vandbaseret korrosionsbeskyttende primer som sikrer god vedhæftning.

Key FlagKey Fl
  • 858
  • 7.5 m²/l
  • 8.5 m²/l
  • 2 h

Glans

  • Mat

Beskrivelse

Vandbaseret korrosionsbeskyttende primer som sikrer god vedhæftning.


Egenskaber

Metal Primer WB muliggør brugen af Isonit eller Rubber på metaltage. Metal Primer skal altid efterfølgende overmales med Isonit eller Rubber.


Anbefalet anvendelse

Anvendes på stålplader, prælakerede facadeplader i stål (f.eks plastisolbelagte).


Rækkeevne

8 m²/l (120 μm våd lagtykkelse/ 45 μm tør lagtykkelse). Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, emnets form og overfladens beskaffenhed.


Fortynder

Vandbaseret


Påføringsforhold

Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og relativ fugtighed <85% RH.


Forberedelse af overflade

Taget afrenses ved højtryksspuling med vand evt. i kombination med egnet rengøringsmiddel for at fjerne olie og fedt.


Påføring

Påføring:

Omrøres grundigt inden brug. Påføres med pensel, rulle eller airless, (dysestørrelse 19 – 21, 180 - 220 bar). Anvendes ufortyndet. Hvis nødvendigt kan produktet fortyndes med max 5% vand. Foretag altid et prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.


VOC

Undgå udslip i kloakafløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler . VOC: max. 30 g/l (Kat. A/i)


Danish
er blevet tilføjet
er fjernet
dk