Rubber

Elastisk vandfortyndbar tykfilmsmaling.

  • 858
  • 2.5 m²/l
  • 3.5 m²/l
  • 4 h
  • 2 h

Glans

  • Mat

Beskrivelse

Elastisk vandfortyndbar tykfilmsmaling.


Egenskaber

Rubber er en vandfortyndbar tykfilmsmaling, der er meget elastisk, lysægte og vejrstabil. Den har en god vedhæftning og en god robust vandskyende overflade. Fås i fabrikstonede farver samt tonbare baser.


Anbefalet anvendelse

Rubber kan anvendes på tage af beton, primet fibercement og på bitumentage. Specielt egnet til ældre overflader. Kan ikke anvendes på tegl og naturskiffer.


Rækkeevne

2,5-3,5 m²/l (2 lag) Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, emnets form og overfladens beskaffenhed.


Fortynder

Vandbaseret


Påføringsmetode

sprøjte, pensel, rulle


Opbevaring

Køligt, frostfrit, i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares ved temperaturer over +30°C.


Påføringsforhold

Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og relativ fugtighed <85% RH


Forberedelse af overflade

Taget skal være grundigt højtryksrenset og rengjort med Iso A-Clean.


Påføring

Påføring:

For at sikre en optimal lagtykkelse anbefales at påføre malingen ad 2 gange. Sørg for tilstrækkelig tørretid mellem påføringerne. Foretag altid prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.


Rengøring af arbejdsredskaber

Rengør værktøj med vand og sæbe.


VOC

Undgå udslip i kloakafløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler . VOC: max. 40 g/l (Kat. A/c)


Danish
er blevet tilføjet
er fjernet
dk