Isonit Non Reflective

Vandfortyndbar tagmaling med høj dækkeevne.

  • 858
  • 2 m²/l
  • 4 m²/l

Glans

  • Mat

Beskrivelse

Vandfortyndbar tagmaling med høj dækkeevne.


Egenskaber

Isonit Refleksfri er en vandfortyndbar tagmaling, der er specielt velegnet til kraterfyldte tage af fibercement og betontagsten. Den specielle maling spreder tilbagekastningen af sollyset, således at overfladen i stedet for at fremstå ”blakket” kommer til se mere ensartet mat ud. Isonit Refleksfri dækker effektivt og tørrer hurtigt. Malingen er åndbar (diffusionsåben) og har en vandskyende overflade. God dække- og sammenflydningsevne. Fremragende vedhæftning. Lysægte og vejrstabil.


Anbefalet anvendelse

Kan anvendes på kraterfyldte tage af beton samt primede tage af fibercement, skifereternit og stål. Kan ikke anvendes på tegl og naturskifer.


Rækkeevne

2-4 m²/l (1 lag) Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, emnets form og overfladens beskaffenhed.


Fortynder

Vandbaseret


Påføringsmetode

sprøjte, pensel, rulle


Påføringsforhold

Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og relativ fugtighed <85% RH.


Forberedelse af overflade

Taget skal være grundigt højtryksrenset og rengjort med Iso A-Clean.


Påføring

Påføring:

For at sikre en optimal lagtykkelse anbefales at påføre malingen ad 2 gange (hver med en lagtykkelse på 200 µm). Anvendes Eternit Primer, kan den rette lagtykkelse opnås med kun 1 lag på 300 µm. Foretag altid et prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.


VOC

Undgå udslip i kloakafløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler . VOC: max. 40 g/l (Kat. A/c)


Danish
er blevet tilføjet
er fjernet
dk