Isonit 12-20-50

Vandfortyndbar tagmaling med høj dækkeevne.

  • 858
  • 4 m²/l
  • 6 m²/l
  • 2 h
  • 1 h

Glans

  • Halvmat

Beskrivelse

Vandfortyndbar tagmaling med høj dækkeevne.


Egenskaber

Isonit er en vandfortyndbar tagmaling med høj dækkeevne. Malingen tørrer hurtigt, er åndbar (diffusionsåben) og har en vandskyende overflade. God dække- og sammenflydningsevne. Fremragende vedhæftning. Lysægte og vejrstabil. Fås i både fabrikstonede farver samt tonbare baser.


Anbefalet anvendelse

Isonit kan anvendes på tage af beton, samt på primede tage af fibercement, skifereternit og stål. Kan ikke anvendes på tegl og naturskifer.


Rækkeevne

2-3 m²/l (2 lag) Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, emnets form og overfladens beskaffenhed.


Fortynder

Vandbaseret


Påføringsmetode

sprøjte, pensel, rulle


Påføringsforhold

Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og relativ fugtighed <85% RH.


Forberedelse af overflade

Taget skal være grundigt højtryksrenset og rengjort med Iso A-Clean.


Påføring

Påføring:

For at sikre en optimal lagtykkelse anbefales at påføre malingen ad 2 gange. Foretag altid prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.


Rengøring af arbejdsredskaber

Rengør værktøj med vand og sæbe.


VOC

Undgå udslip i kloakafløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler. VOC: max. 40 g/l (Kat. A/c)


Danish
er blevet tilføjet
er fjernet
dk