Temafloor P300

En 2-komponent epoxyoverfladebehandling uden opløsningsmiddel.

EPD verified
CE
  • Holdbar epoxyoverfladebehandling
  • Tusindvis af farver, inklusive metalliske farvenuancer
  • Perfekt og håndterbar

Glans

  • Helblank

Beskrivelse

En 2-komponent epoxyoverfladebehandling uden opløsningsmiddel.


Egenskaber

• God modstandsdygtighed mod slid. • Modstår vand, olie, fedt, kemikalier og fortyndede opløsninger af ikke-oxiderende syrer samt alkali- og saltopløsninger. Modstår kun kortvarige stænk af oxiderende syrer og blegende kemikalier. Der findes en separat tabel over kemisk modstand. • Modstår +70 ºC tør varme og +60 ºC i nedsænkning. Modstår ikke pludselige, kraftige eller gentagne temperaturændringer. • Selvnivellerende overfladebehandling. • Temafloor Flex-hærder gør den malede overflade fleksibel og dermed mere modstandsdygtig mod revner i betonen. • Metalliske farvenuancer fra RAL EFFECT fås også.


Anbefalet anvendelse

• Til nye og gamle betongulve, der udsættes for kraftig mekanisk og kemisk belastning, i industri- og lagerfaciliteter samt værksteder, f.eks. proces- eller papirmaskinenheder og gangarealer. Også til parkeringshuse, garager, erhvervslokaler, indkøbscentre, restauranter og caféer.


Rækkeevne

Rækkeevnen på betongulve er i gennemsnit: Lagtykkelse af film 0,3 mm, rækkeevne ca. 3 m²/liter og lagtykkelse af film 0,5 mm, rækkeevne ca. 2 m²/liter. Den praktiske rækkeevne afhænger af underlagets porøsitet og jævnhed og af påføringsmetoden.


Fortynder

Opløsningsmiddelfri


Påføringsforhold

Betonens relative fugtighed bør ikke overstige 97 %. Det resterende fugtindhold bør ikke overstige 4 vægt-%. Temperaturen på den omgivende luft, overfladen eller overfladebehandlingen bør ikke falde til under +15 ºC under påføring eller tørring. Den relative luftfugtighed bør ikke overstige 80 %.


Forberedelse af overflade

Fjern altid al fedt, olie og andre urenheder med egnet rengøringsmiddel før slibning. Fjern cementslam eller gamle afskallede malingslag ved maskinslibning, fræsning eller sandblæsning med vakuum. Vælg den metode, der er bedst egnet til lokalerne. Rengør huller ved at fjerne alt løst eller skørt materiale. Åbn revner med f.eks. et slibeværktøj. Efter mekanisk forbehandling fjernes alt løst materiale og støv forsigtigt med en støvsuger. Underlaget skal have en trækstyrke på over 1,5 MPa. Ved påføring på cementholdigt nivellerende afretningslag: Kontroller kompatibiliteten med producenten af det nivellerende afretningslag.


Påføring Rengøring af arbejdsredskaber

Thinner 1029 eller 1031.


VOC

VOC 2004/42/EC (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor P300: maks. VOC < 500 g/l


Holdbar epoxyoverfladebehandling

Temafloor P300 modstår kraftig mekanisk og kemisk belastning i industri-, erhvervs- og lagerfaciliteter, værksteder etc.

Product usp1prof_img
Garage floor

Tusindvis af farver, inklusive metalliske farvenuancer

Temafloor P300 kan tones i forskellige farvenuancer, herunder metalliske, f.eks. ifølge RAL Effect-kollektionen, takket være aluminiumspigmenteret grundmaling.

Product usp2prof_img
Amusement park

Perfekt og håndterbar

Temafloor P300 er en selvnivellerende overfladebehandling, der kan påføres med en justerbar stålspartel. Ved hjælp af din fantasi og forskellige teknikker har du nu også mulighed for at skabe særprægede og farverige designgulve.

Product usp3prof_img
Design floor
Danish
er blevet tilføjet
er fjernet
dk