Temafloor 500M

En 2-komponent epoxyoverfladebehandling uden opløsningsmiddel. M1-certificeret.

EPD verified
M1
  • M1-certificeret
  • Holdbar, perfekt epoxyoverfladebehandling
  • Skræddersyet beskyttelse

Glans

  • Helblank

Beskrivelse

En 2-komponent epoxyoverfladebehandling uden opløsningsmiddel. M1-certificeret.


Egenskaber

• M1-klassificeringen for lavemitterende byggematerialer er tildelt af finske Building Information Foundation RTS. • God modstandsdygtighed mod slid. • Modstår vand, olie, fedt, kemikalier og fortyndede opløsninger af ikke-oxiderende syrer samt alkali- og saltopløsninger. Modstår kun kortvarige stænk af oxiderende syrer og blegende kemikalier. Der findes en separat tabel over kemisk modstand. • Modstår +70 ºC tør varme og +60 ºC i nedsænkning. Modstår ikke pludselige, kraftige eller gentagne temperaturændringer. • Selvnivellerende overfladebehandling.


Anbefalet anvendelse

• Til nye og gamle betongulve i parkeringshuse, garager, erhvervslokaler, indkøbscentre, restauranter og caféer. • Også velegnet til gulvbelægninger, der udsættes for kraftig mekanisk og kemisk belastning i industri- og lagerfaciliteter samt værksteder, f.eks. proces- eller papirmaskinenheder og gangarealer.


Rækkeevne

Rækkeevnen på betongulve er i gennemsnit: lagtykkelse af film 0,3 mm, rækkeevne ca. 3 m²/liter lagtykkelse af film 0,5 mm, rækkeevne ca. 2 m²/liter Den praktiske rækkeevne afhænger af underlagets porøsitet og jævnhed og af påføringsmetoden.


Fortynder

Opløsningsmiddelfri


Påføringsforhold

Betonens relative fugtighed bør ikke overstige 97 %. Det resterende fugtindhold bør ikke overstige 4 vægt-%. Temperaturen på den omgivende luft, overfladen eller overfladebehandlingen bør ikke falde til under +15 ºC under påføring eller tørring. Den relative luftfugtighed bør ikke overstige 80 %.


Forberedelse af overflade

Fjern altid al fedt, olie og andre urenheder med egnet rengøringsmiddel før slibning. Fjern cementslam eller gamle afskallede malingslag ved maskinslibning, fræsning eller sandblæsning med vakuum. Vælg den metode, der er bedst egnet til lokalerne. Rengør huller ved at fjerne alt løst eller skørt materiale. Åbn revner med f.eks. et slibeværktøj. Efter mekanisk forbehandling fjernes alt løst materiale og støv forsigtigt med en støvsuger. Underlaget skal have en trækstyrke på over 1,5 MPa. Ved påføring på cementholdigt nivellerende afretningslag: Kontroller kompatibiliteten med producenten af det nivellerende afretningslag.


Påføring Rengøring af arbejdsredskaber

Thinner 1029 eller 1031.


VOC

VOC 2004/42/EC (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor 500M: maks. VOC < 500 g/l


M1-certificeret

Med sit lave VOC-indhold og sin lave lugtafgivelse bidrager Temafloor 500M til et sundere indeklima, hvilket giver forbedret komfort og trivsel. Systemet har fået tildelt M1-emissionsklassificeringen for byggematerialer af finske Building Information Foundation RTS.

Product usp1prof_img
General store

Holdbar, perfekt epoxyoverfladebehandling

Temafloor 500M modstår kraftig mekanisk og kemisk belastning i industri-, erhvervs- og lagerfaciliteter, værksteder etc. Produktet giver betongulvet en glat, ikke-porøs overflade, hvilket medfører hurtigere og lettere rengøring.

Product usp2prof_img
Paper factory floor

Skræddersyet beskyttelse

Temafloor 500M kan desuden tones til en hvilken som helst farve for at skabe det ønskede look og den rette stemning i det pågældende rum.

Product usp3prof_img
In multiple colors
Danish
er blevet tilføjet
er fjernet
dk