Temafloor Fluat

Et krystallinsk, vandopløseligt, siliciumfluorid-overfladeimprægneringsmiddel til betongulve.

Temafloor Fluat

Et krystallinsk, vandopløseligt, siliciumfluorid-overfladeimprægneringsmiddel til betongulve.

Beskrivelse

Et krystallinsk, vandopløseligt, siliciumfluorid-overfladeimprægneringsmiddel til betongulve.


Egenskaber

• Velegnet til støvbinding og overfladehærdning af ufærdige gamle og nye betongulve. • Reagerer med kalciumkarbonatet i betonoverfladen. Danner ikke film. Kan overfladebehandles med Temafloor overfladebehandlinger og -afretningslag, hvis det er nødvendigt.


Anbefalet anvendelse

• Anbefales til f.eks. lagerbygninger og fleretagesgarager.


Rækkeevne

Pakke på 25 kg/gulvareal på 150 m²: 1. behandling: Temafloor Fluat 9 kg + 65 liter vand. 2. behandling: Temafloor Fluat 16 kg + 65 liter vand. Rækkeevnen afhænger af overfladens porøsitet.


Påføringsforhold

Betonens relative fugtighed bør ikke overstige 97 %. Det resterende fugtindhold bør ikke overstige 4 vægt-%. Temperaturen på den omgivende luft, overfladen eller overfladebehandlingen bør ikke falde til under +15 ºC under påføring eller tørring. Den relative luftfugtighed bør ikke overstige 80 %.


Forberedelse af overflade

Fjern altid al fedt, olie og andre urenheder med egnet rengøringsmiddel før slibning. Fjern cementslam eller gamle afskallede malingslag ved maskinslibning, fræsning eller sandblæsning med vakuum. Vælg den metode, der er bedst egnet til lokalerne. Rengør huller ved at fjerne alt løst eller skørt materiale. Åbn revner med f.eks. et slibeværktøj. Efter mekanisk forbehandling fjernes alt løst materiale og støv forsigtigt med en støvsuger. Underlaget skal have en trækstyrke på over 1,5 MPa. Ved påføring på cementholdigt nivellerende afretningslag: Kontroller kompatibiliteten med producenten af det nivellerende afretningslag.


Påføring

Påføring:

Hæld blandingen ud på den rene overflade og påfør den med pensel eller spatel, så hele overfladen er dækket. Lad blandingen ligge på overfladen i mindst 3 timer, imens overfladen børstes. Efter behandlingen skylles overfladen med rigeligt vand. Lad overfladen tørre mindst en dag, inden den efterfølgende behandling udføres. Den anden behandling udføres på samme måde som den første behandling. Efter behandlingen skylles overfladen med rigeligt vand og børstes kraftigt. Lad ikke overfladen tørre før skylning. Utilstrækkelig skylning og børstning kan resultere i et støvlignende lag af ureageret additiv på gulvet. Gulvet er klart til brug, straks efter overfladen er tørret.


VOC

Indeholder ikke flygtige organiske forbindelser.


Danish
er blevet tilføjet
er fjernet
dk