Temafloor AC509

Et 2-komponent, lavviskøs akrylbindemiddel uden opløsningsmiddel.

CE

Temafloor AC509

Et 2-komponent, lavviskøs akrylbindemiddel uden opløsningsmiddel.

Glans

  • Halvmat

Beskrivelse

Et 2-komponent, lavviskøs akrylbindemiddel uden opløsningsmiddel.


Egenskaber

• Anvendes som bindemiddel til Temafloor AC-akrylafretningslag. • Velegnet til at blive brugt som selvnivellerende overfladebehandling og som bindemiddel til et farvet sandafretningslag. • Velegnet til udendørs brug med lav eller middelhøj mekanisk belastning. • Velegnet til kølerum ved temperaturer på 0--+10 °C. • Hærder hurtigt også ved lave temperaturer.


Anbefalet anvendelse

• Anbefales specielt til gulve i fødevareindustrien.


Rækkeevne

Til et fladt underlag: 2 mm lag: 2 liter brugsklart afretningslag/m² og 5 mm lag: 5 liter brugsklart afretningslag/m². Praktisk rækkeevne afhænger af underlagets jævnhed.


Påføringsforhold

Betonens relative fugtighed bør ikke overstige 97 %. Det resterende fugtindhold bør ikke overstige 4 vægt-%. Temperaturen på den omgivende luft, overfladen eller overfladebehandlingen bør ikke falde til under +15 ºC under påføring eller tørring. Den relative luftfugtighed bør ikke overstige 80 %.


Forberedelse af overflade

Fjern altid al fedt, olie og andre urenheder med egnet rengøringsmiddel før slibning. Fjern cementslam eller gamle afskallede malingslag ved maskinslibning, fræsning eller sandblæsning med vakuum. Vælg den metode, der er bedst egnet til lokalerne. Rengør huller ved at fjerne alt løst eller skørt materiale. Åbn revner med f.eks. et slibeværktøj. Efter mekanisk forbehandling fjernes alt løst materiale og støv forsigtigt med en støvsuger. Underlaget skal have en trækstyrke på over 1,5 MPa. Ved påføring på cementholdigt nivellerende afretningslag: Kontroller kompatibiliteten med producenten af det nivellerende afretningslag.


Påføring Rengøring af arbejdsredskaber

Thinner 006 1400.


VOC

VOC 2004/42/EF (kat. A/j), 500 g/l (2010) Temafloor AC509: maks. VOC < 500 g/l.


Hurtigt og omkostningseffektivt produkt

Grundet produktets hærdningsmekanisme tørrer gulvet hurtigt og kan belastes allerede to timer efter overfladebehandlingen. Takket være deres tørrehastighed er Temafloor AC-overfladebehandlingssystemerne særligt velegnede til lokaler, hvor den disponible arbejdstid er begrænset, f.eks. på industrielle produktionsanlæg. Alle Temafloor AC-produkter kan påføres ved lave temperaturer.

Product usp1prof_img
Industrial Refrigirator
Danish
er blevet tilføjet
er fjernet
dk