Temafloor AC102 Primer

En 2-komponent, lavviskos akrylprimer uden opløsningsmiddel.

CE

Temafloor AC102 Primer

En 2-komponent, lavviskos akrylprimer uden opløsningsmiddel.

Glans

  • Halvblank

Beskrivelse

En 2-komponent, lavviskos akrylprimer uden opløsningsmiddel.


Egenskaber

• Anvendes som primer til Temafloor AC-akryloverfladebehandlinger og -afretningslag. • Til imprægnering af nye og gamle betongulve inden påføring af Temafloor AC-overfladebehandlinger og -afretningslag. • Hærder hurtigt også ved lave temperaturer.


Rækkeevne

Rækkeevnen på betongulve er i gennemsnit: primerlag 2-2,5 m²/l. Den praktiske Rækkeevne afhænger af underlagets porøsitet og jævnhed samt af påføringsmetoden.


Påføringsforhold

Betonens relative fugtighed bør ikke overstige 97 %. Det resterende fugtindhold bør ikke overstige 4 vægt-%. Temperaturen på den omgivende luft, overfladen eller overfladebehandlingen bør ikke falde til under +15 ºC under påføring eller tørring. Den relative luftfugtighed bør ikke overstige 80 %.


Forberedelse af overflade

Fjern altid al fedt, olie og andre urenheder med egnet rengøringsmiddel før slibning. Fjern cementslam eller gamle afskallede malingslag ved maskinslibning, fræsning eller sandblæsning med vakuum. Vælg den metode, der er bedst egnet til lokalerne. Rengør huller ved at fjerne alt løst eller skørt materiale. Åbn revner med f.eks. et slibeværktøj. Efter mekanisk forbehandling fjernes alt løst materiale og støv forsigtigt med en støvsuger. Underlaget skal have en trækstyrke på over 1,5 MPa. Ved påføring på cementholdigt nivellerende afretningslag: Kontroller kompatibiliteten med producenten af det nivellerende afretningslag.


Påføring Rengøring af arbejdsredskaber

Thinner 006 1400.


VOC

VOC 2004/42/EF (kat. A/j) 500 g/l (2010) Temafloor AC102 Primer: maks. VOC < 500 g/l.


Hurtigt og omkostningseffektivt produkt

Grundet produktets hærdningsmekanisme tørrer gulvet hurtigt og kan belastes allerede to timer efter overfladebehandlingen. Takket være deres tørrehastighed er Temafloor AC-overfladebehandlingssystemerne særligt velegnede til lokaler, hvor den disponible arbejdstid er begrænset, f.eks. på industrielle produktionsanlæg. Alle Temafloor AC-produkter kan påføres ved lave temperaturer.

Product usp1prof_img
Industrial Kitchen
Danish
er blevet tilføjet
er fjernet
dk