Isoxyde

Isoxyde er en hydrofob vandfortyndbar tykfilmsmaling, der er lavet på en kombination af akryl- og styrenpolymere. Produktet indeholder antikorrosionsmidler.

Avainlippu_NEW

Isoxyde

Isoxyde er en hydrofob vandfortyndbar tykfilmsmaling, der er lavet på en kombination af akryl- og styrenpolymere. Produktet indeholder antikorrosionsmidler.

  • 858
  • 3.5 m²/l
  • 5 m²/l
  • 6 h
  • 3 h

Glans

  • Mat

Beskrivelse

Isoxyde er en hydrofob vandfortyndbar tykfilmsmaling, der er lavet på en kombination af akryl- og styrenpolymere. Produktet indeholder antikorrosionsmidler.


Egenskaber

Anvendes på materialer af: Jern, aluminium, zink, galvaniserede overflader, plastisolplader, polyester, alkyd-overflader. Isoxyde kan anvendes som primer og topcoat eller overmales med Isonit.


Anbefalet anvendelse

Tage og metaloverflader.


Rækkeevne

5 m²/l (200 μm våd lagtykkelse/ 82 μm tør lagtykkelse). Hvis overfladen er i god stand og kun skal “opfriskes” er 1 lag nok. Alternativt påføres 2 lag med total 2,5 m²/l (400 μm våd lagtykkelse/ 164 μm tør lagtykkelse). Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, emnets form og overfladens beskaffenhed.


Påføringsmetode

pensel, rulle, sprøjte


Påføringsforhold

Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og relativ fugtighed <85% RH.


Forberedelse af overflade

Tidligere malede overflader afrenses ved højtryksspuling med varmt vand og evt. i kombination egnet rengøringsmiddel for at fjerne olie og fedt.


Påføring

Påføring:

Omrøres før brug. Påføres med pensel, rulle eller airless, (dysestørrelse 19 – 21, 180 - 220 bar). For at sikre en optimal lagtykkelse anbefales at påføre malingen ad 2 gange. Anvendes normalt ufortyndet. Viskositeten kan dog justeres ned med maksimalt 10 % vand. Foretag altid et prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.


VOC

Undgå udslip i kloakafløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler. VOC: Max. 130 g/l (Kat. A/d)


Danish
er blevet tilføjet
er fjernet
dk