Isoxyde

Isoxyde er en hydrofob vandfortyndbar tykfilmsmaling, der er lavet på en kombination af akryl- og styrenpolymere. Produktet indeholder antikorrosionsmidler.

Key FlagKey Fl
  • 858
  • 3.5 m²/l
  • 5 m²/l
  • 6 h
  • 3 h

Glans

  • Mat

Beskrivelse

Isoxyde er en hydrofob vandfortyndbar tykfilmsmaling, der er lavet på en kombination af akryl- og styrenpolymere. Produktet indeholder antikorrosionsmidler.


Egenskaber

Anvendes på materialer af: Jern, aluminium, zink, galvaniserede overflader, plastisolplader, polyester, alkyd-overflader. Isoxyde kan anvendes som primer og topcoat eller overmales med Isonit.


Anbefalet anvendelse

Tage og metaloverflader.


Rækkeevne

5 m²/l (200 μm våd lagtykkelse/ 80 μm tør lagtykkelse). Hvis overfladen er i god stand og kun skal “opfriskes” er 1 lag nok. Alternativt påføres 2 lag med total 2,5 m²/l (400 μm våd lagtykkelse/ 160 μm tør lagtykkelse). Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, emnets form og overfladens beskaffenhed.


Fortynder

Vandbaseret


Påføringsmetode

sprøjte, pensel, rulle


Påføringsforhold

Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og relativ fugtighed <85% RH.


Forberedelse af overflade

Nye overflader: Anvendes Isoxyde på galvaniseret stål, skal overfladen renses for hvidrust, snavs, salt, fedt og olie med egnet rengøringsmiddel. Rengøring foretages med børste. Skyl omhyggeligt med vand og lad tørre. Fjern eventuelt rest af hvidrust/rust fra overfladen ved slibning eller med metalbørste (rengøringsgrad St2). Aluminiumsoverflader skal være ru før maling. Korroderede overflader behandles med RustConverter før påføring eller grundes med Rostex Super eller Rostex Super Akva. Overfladen skal være ren, tør og bæredygtig. Nye zinkbelagte tage bør tidligst males efter en vinter. Nye overflader kan også males med det samme, men så skal overfladerne - enten kemisk eller mekanisk - gøres ru inden maling. Den bedste vedhæftning opnås på en ru forzinket overflade, der er blevet slidt af vejret. Tidligere malede overflader: Rengør tidligere malede overflader grundigt med egnet rengøringsmiddel og varmt vand, så alt snavs, fedt og løs maling fjernes. Anvendes Isoxyde på galvaniseret stål, skal overfladen renses for hvidrust, snavs, salt, fedt og olie med egnet rengøringsmiddel som påføres med børste. Skyl omhyggeligt med vand og lad tørre. Fjern eventuelt rest af hvidrust/rust fra overfladen ved slibning eller med metalbørste (rengøringsgrad St2). Aluminiumsoverflader skal være ru før maling. Behandl korroderede overflader med RustConverter før påføring. Overfladen skal være ren, tør og bæredygtig.


Påføring

Påføring:

Omrøres før brug. Påføres med pensel, rulle eller airless (dysestørrelse 19 – 21, 180 - 220 bar). For at sikre en optimal lagtykkelse anbefales at påføre malingen ad 2 gange. Anvendes ufortyndet. Viskositeten kan dog justeres ned med maksimalt 5% vand. Foretag altid et prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.


VOC

Undgå udslip i kloakafløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler. VOC: Max. 130 g/l (Kat. A/d)


Danish
er blevet tilføjet
er fjernet
dk