Iso A-Clean

Vandfortyndbart rengøringsmiddel.

  • 858
  • 2 m²/l
  • 6 m²/l
Beskrivelse

Vandfortyndbart rengøringsmiddel.


Egenskaber

Fjerner effektivt smuds og fedtede belægninger.


Anbefalet anvendelse

Iso A-Clean bruges til udendørs overflader, så som tagbelægninger, facadebelægninger, flisebelægninger, ovenlysvinduer, sokler og vægge.


Rækkeevne

2-6 m²/l Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, emnets form og overfladens beskaffenhed.


Fortynder

Vandbaseret


Påføringsforhold

Temperaturen skal ligge mellem 5° C og 30° C.


Påføring

Påføring:

Rengøring foretages med højtryksspuling. Når overfladen er tør, påføres Iso A-Clean i brugsklar opløsning. Hvis Iso A-Clean skal bruges til almindeligt vedligehold, er forbehandling ikke nødvendig.


VOC

Undgå udslip i kloakafløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler. VOC: Max. 30 g/l (Kat. A/h)


Danish
er blevet tilføjet
er fjernet
dk