HydroBlock WB

Vandbaseret imprægneringsmiddel.

  • 858
  • 4 m²/l
  • 8 m²/l
Beskrivelse

Vandbaseret imprægneringsmiddel.


Egenskaber

HydroBlock WB er et vandbaseret imprægneringsmiddel (hydrofoberingsmiddel), der giver en vandafvisende overflade. Alkali-resistent silan-siloxane, der trænger godt ind i substratet. Tillader vanddamp inde i strukturen at passere igennem. Mindsker saltudtrækning til overfladen. Danner ikke film. Hæmmer væksten af alger og grønne belægninger. Forhindrer frostskader.


Anbefalet anvendelse

Anvendes på facader, gulve i f.eks. lagerhaller, på tagbelægninger af fibercement, beton og tegl, materialer af mineralsk oprindelse så som mursten, kalksandsten, mørtel, sandsten, granit og mineralsk puds.


Rækkeevne

4-8 m²/l Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, emnets form og overfladens beskaffenhed.


Fortynder

Vandbaseret


Påføringsmetode

sprøjte, pensel, rulle


Opbevaring

Køligt, frostfrit, i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares ved temperaturer over +30°C.


Påføringsforhold

Temperaturen skal ligge mellem 5° C og 30° C og relativ fugtighed <85% RH.


Forberedelse af overflade

Rengør overfladerne for snavs, støv og salte. Overfladen afrenses med Iso A-Clean i henhold til vejledningen. Overfladen skal være tør, ren og absorberende for at sikre en god indtrængning.


Påføring

Påføring:

Overfladen påføres HydroBlock WB til mætningspunktet ved at sprøjte "vådt i vådt". Opløsningen skal anvendes i 1 - 2 ”lag” for at opnå det bedste resultat. Anvendelsen af produktet i nærvær af stærk vind eller regn skal undgås, da det kan give pletter eller skjolder. En overflade, der allerede er behandlet med et vandafvisende produkt, vil ikke tillade indtrængningen af andre imprægneringsmidler (hydrofoberingsmidler). Væske, der ikke absorberes, kan forårsage pletter på overfladen - disse er meget vanskelige at fjerne. Alle eventuelle stænk skal tørres af vinduer med det samme. Det anbefales at afdække vinduer, før man anvender HydroBlock WB. Nye pudsede eller vandskurede overflader skal være afhærdede og tørre inden påføring. Foretag altid et prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.


Rengøring af arbejdsredskaber

Rengør værktøj med vand og sæbe.


Danish
er blevet tilføjet
er fjernet
dk