Fontefloor PU Cem Primer

En vandfortyndbar, hybrid polyurethan-betonprimer uden opløsningsmiddel.

Beskrivelse

En vandfortyndbar, hybrid polyurethan-betonprimer uden opløsningsmiddel.


Egenskaber

• Grundet sin lave viskositet trænger Fontefloor PU Cem Primer godt ned i underlaget. • Hæfter godt til beton og sikrer vedhæftning af det efterfølgende lag. Vedhæftningen til beton er 2,7 N/mm². • Anvendes som primer i Fontefloor PU Cem-systemer.


Fortynder

Opløsningsmiddelfri


Opbevaring

Under overdækning og væk fra jorden. Under tørre forhold over +5 °C og under +25 °C. Dette er især vigtigt for del C. Skal beskyttes mod frost – selv under transport.


Påføringsforhold

Betonens relative fugtighed bør ikke overstige 97 %. Det resterende fugtindhold bør ikke overstige 4 vægt-%. Temperaturen på den omgivende luft, overfladen eller overfladebehandlingen bør ikke falde til under +15 ºC under påføring eller tørring. Den relative luftfugtighed bør ikke overstige 80 %.


Forberedelse af overflade

Fjern altid al fedt, olie og andre urenheder med egnet rengøringsmiddel før slibning. Fjern cementslam eller gamle afskallede malingslag ved maskinslibning, fræsning eller sandblæsning med vakuum. Vælg den metode, der er bedst egnet til lokalerne. Rengør huller ved at fjerne alt løst eller skørt materiale. Åbn revner med f.eks. et slibeværktøj. Efter mekanisk forbehandling fjernes alt løst materiale og støv forsigtigt med en støvsuger. Underlaget skal have en trækstyrke på over 1,5 MPa. Ved påføring på cementholdigt nivellerende afretningslag: Kontroller kompatibiliteten med producenten af det nivellerende afretningslag.


Påføring Rengøring af arbejdsredskaber

Rengør udstyret med Thinner 1061. Udstyret skal rengøres straks efter brug, inden primeren er tørret.


VOC

VOC 2004/42/EF (kat. A/j) 140 g/l (2010) Fontefloor PU Cem Primer: maks. VOC < 140 g/l


Danish
er blevet tilføjet
er fjernet
dk