Fontefloor EP 100

En 2-komponent, vandfortyndbar epoxymaling til indendørs brug.

EPD verified
M1
CE
  • Multifunktionel maling
  • M1-godkendt maling
  • Let at anvende

Glans

  • Blank

Beskrivelse

En 2-komponent, vandfortyndbar epoxymaling til indendørs brug.


Egenskaber

• Til maling af nye, gamle og tidligere malede betongulve. • Også velegnet til maling af betonvægge, pudsede vægge og gipsvægge. • Fontefloor EP 100 tilhører emissionsklasse M1 for byggematerialer. • Opfylder kravene til test af dekontaminering (FRP < 15 000) i henhold til standard ISO 8690:1988 (STUK-YTO-TR-210).


Anbefalet anvendelse

• Anbefales til overfladebehandling af gulve, der udsættes for moderat kemisk og mekanisk belastning, i industrianlæg, lagerbygninger, værksteder etc.


Rækkeevne

Rækkeevnen på betongulve er i gennemsnit: Grunding 5-7 m²/l Overfladebehandling 7-10 m²/l Den praktiske rækkeevne afhænger af underlagets porøsitet og jævnhed og af påføringsmetoden.


Fortynder

Vandbaseret


Påføringsforhold

Betonens relative fugtighed bør ikke overstige 97 %. Underlagets resterende fugtindhold må ikke overstige 4 %. Temperaturen på den omgivende luft, overfladen eller overfladebehandlingen bør ikke falde til under +15 °C under påføring eller tørring. Den relative luftfugtighed bør ikke overstige 80 %. Bemærk! Der er en naturlig tendens til, at denne overfladebehandling kridter, får misfarvning eller bliver ujævnt gul. Det anbefales at anvende en polyurethantopcoat, når der er høje æstetiske krav til farveudseendet.


Forberedelse af overflade

Fjern altid alt fedt, olie og andre urenheder med egnet rengøringsmiddel før slibning. Fjern cementslam eller gamle afskallede malingslag ved maskinslibning, fræsning eller sandblæsning med vakuum. Vælg den metode, der er bedst egnet til lokalerne. Rengør huller ved at fjerne alt løst eller skørt materiale. Åbn revner med f.eks. et slibeværktøj. Efter mekanisk forbehandling fjernes alt løst materiale og støv forsigtigt med en støvsuger. Underlaget skal have en trækstyrke på over 1,5 MPa. Ved påføring på cementholdigt nivellerende afretningslag: Kontroller kompatibiliteten med producenten af det nivellerende afretningslag.


Påføring Rengøring af arbejdsredskaber

Vand. Udstyret skal rengøres straks efter brug, inden malingen er tørret.


VOC

VOC 2004/42/EF (kat. A/j) 140 g/l (2010) Fontefloor EP 100: Maks. VOC < 140 g/l


Multifunktionel maling

Fontefloor EP 100 anbefales til overfladebehandling af gulve med moderat mekanisk og kemisk belastning i industrianlæg, værksteder, lagerbygninger samt hospitaler og lægemiddelindustrien. Fontefloor EP 100 er også velegnet til fugtig beton.

Product usp1prof_img
Multi-purpose paint

M1-godkendt maling

Produktet har M1-emissionsklassificering for byggematerialer til indendørs brug og udleder ekstremt lave niveauer af kemiske forbindelser i miljøet.

Product usp2prof_img
Hospital concrete floors

Let at anvende

Grunding og maling kan udføres med det samme produkt. Let at påføre med rulle. Der bruges vand til fortynding og til rengøring af redskaber.

Product usp3prof_img
Easy to use
Danish
er blevet tilføjet
er fjernet
dk