Eternit Primer

Grundmaling til fibercementtage.

  • 858
  • 5 m²/l
  • 7 m²/l
  • 1 h

Glans

  • Helmat

Beskrivelse

Grundmaling til fibercementtage.


Egenskaber

Eternit Primer er en vandfortyndbar grundmaling til fibercementtage, som er specielt velegnet til ældre, stærkt sugende tagplader. Primeren trænger ind i fibercementpladen og sikrer god vedhæftning for den efterfølgende topcoat. Eternit Primer anvendes på fibercement, skifereternit, beton Eternit Primer skal altid efterfølgende overmales med Isonit eller Rubber. Rubber anbefales specielt til nedbrudte, primede fibercementplader. Kan ikke anvendes på tegl og naturskifer.


Anbefalet anvendelse

Eternit Primer anvendes på fibercement, skifereternit og beton.


Rækkeevne

5-7 m²/l (1 lag) Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, emnets form og overfladens beskaffenhed.


Fortynder

Vandbaseret


Påføringsmetode

sprøjte, pensel, rulle


Påføringsforhold

Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og relativ fugtighed <85% RH.


Forberedelse af overflade

Taget skal være grundigt højtryksrenset og rengjort med Iso A-Clean.


Påføring

Påføring:

Foretag altid et prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.


Rengøring af arbejdsredskaber

Rengør værktøj med vand og sæbe.


VOC

Undgå udslip i kloakafløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler . VOC: Max. 30 g/l (Kat. A/h)


Danish
er blevet tilføjet
er fjernet
dk