Acoustics

1-komponent, vandfortyndbar, støjdæmpende grundmaling.

MED

Acoustics

1-komponent, vandfortyndbar, støjdæmpende grundmaling.

  • 8010
  • 0.4 m²/l
  • 1.1 m²/l
  • 10 h
  • 8 h

Glans

  • Mat

Beskrivelse

1-komponent, vandfortyndbar, støjdæmpende grundmaling.


Egenskaber

Egnet til invendige og overdækkede udendørs overflader. Fremragende akustiske og vibrationsabsorberende egenskaber. Danner en elastisk og stærk malingsfilm. Modvirker kondens. I overenstemmelse med EN13501-1, class A2-s1d0. Noise reduction: Tan Delta (combined) 0,116 (VTT-CR-00259-15).


Anbefalet anvendelse

Anbefales til ståltagplader og andre metaloverflader hvor der er risiko for vibrationer og støjproblemer.


Rækkeevne

Praktisk rækkeevne afhænger af påføringsmetode, omgivelsesbetingelser, form og ruhed på den overflade der skal males. Anbefalet lagtykkelse: Tør 450 µm (600 g/m²), vå 900 µm (1200 g/m²) – teoretisk rækkeevne 1,1 m²/l Tør 1359 µm (1800 g/ m²), våd 2700 µm (3600 g/m²) – teoretisk rækkeevne 0,4 m²/l


Opbevaring

Opbevares tørt og kold, beskyttet mod frost og direkte sollys. Luk spanden grundigt efter brug. Åbnede spande har begrænset levetid.


Påføringsforhold

Overfladen skal være ren, tør og bæredygtig. Lufttemperatur mindst +10°C og relativ luftfugtighed under 80%. Malingen skal påføres, så malingsfilmen kan nå at tørre før aftenduggen falder. Mal ikke hvis risiko for regn. Overfladetemperaturen skal være mindst 3°C over dugpunket og malingen over +15°C. God ventilation er påkrævet i lukkede rum under påføring og tørring.


Forberedelse af overflade

Olie, fedt, salte og snavs fjernes med passende midler. (ISO 12944-4) Aluminiumsoverflader: Sandblæs ren med ikke metalliske slibemiddel til en jævn ruhed. (SaS, SFS 5873) Hvis sandblæsning ikke er muligt, kan overfladen gøres ru ved manuel slibning eller vaskes med MAALIPESU rengøringsmiddel. Overflader i zink og aluzink: Sandblæs ren med mineralsk slibemiddel, fx kvartssand, til en jævn ruhed. (SaS, SFS 5873) Hvis sandblæsning ikke er muligt, kan overfladen gøres ru ved manuel slibning eller vaskes med PANSSARIPESU rengøringsmiddel. Grundede overflader: Industriel spolegrunding på bagsiden af ståltagplader kræver ingen særlig forberedelse. Olie, fedt, salt og snavs fjernes fra overfladen med passende midler. Evt. skader på grundingslaget repareres med Temaprime EE eller et lignende produkt. Bemærk overmalingstiden på grunderen. (ISO 12944-4) Rustfrit stål: Gør overfladen ru ved at slibe med sandblæsning og brug af ikke metallisk slibemiddel.


Påføring

Påføring:

Med airless sprøjte eller, hvis det ikke er muligt, med pensel eller rulle. Omrør malingen omhyggeligt før brug. Malingen kan om nødvendigt fortyndes 0-5% i mængde. Sprøjtemundstykke 0,035”–0,039” og dysetryk 150–180 bar.


Vedligeholdelsesmaling:

Må ikke overmales med andre produkter, da overfladen vil miste sine specielle egenskaber


Rengøring af arbejdsredskaber

Fjern overskydende maling fra værktøj og rengør derefter med vand.


VOC

VOX max. 15g/l Kun til professionelt brug


Påføring

Acoustics er ideel til brug på ståltagplader, metaloverflader i køretøjer og jernbanevogne, ventilationskanaler og andre metaloverflader i sportshaller eller produktionsanlæg, hvor der opstår vibrations- og støjproblemer.

Product usp1prof_img
A one-component water-borne, functional, noise-damping coating for airless application.
Danish
er blevet tilføjet
er fjernet
dk